Baking tray sheet 1/1gn

Packaging
Role 10 sheet
Code
62131995