Jan Kruijsse - De Zeeuwse Zeewierhandelelaar

De verse zeewieren van HANOS komen letterlijk uit eigen water. Ze worden voor u geoogst uit het Nationale Park de Oosterschelde. Dit is een natuurgebied met zeer goede waterkwaliteit. Zeewier is seizoensgebonden. Van januari tot juni wordt bijvoorbeeld wakamé, Japans bessenwier en zee-eikwier geoogst. In de zomer, als het water warmer wordt, komen andere soorten op. Dan snijdt De Zeeuwse Zeewierhandel zeesla, roodhoorntjeswier en codium. Zie hier het actuele assortiment:

De Zeeuwse Zeewierhandel in Yerseke

De verse wieren komen van De Zeeuwse Zeewierhandel in Yerseke. Eigenaar Jan Kruijsse was kokkelvisser, daarna tot 2012 mesheftenvisser. Op een visbeurs hoorde hij dat veel zeewieren eetbaar zijn en hij besloot het roer om te gooien. In 2014 kreeg Jan Kruijsse de vergunning om zeewier te verzamelen in de Oosterschelde.

Twee jaar later volgde een nieuwe mijlpaal: de lancering van de YE 132; een zeewierkotter. “Hiermee kunnen we het water op om op grotere diepten wieren te oogsten”, vertelt Kruijsse. Dit gebeurt met de zelf ontwikkelde wierkor. Door het wier met deze kor op te vissen, is Kruijsse minder afhankelijk van het weer. De methode van het eerste uur is namelijk om bij laag water het wier van de droogvallende oevers te snijden met een handzeis. “Maar bij slecht weer, zeker als het hard waait, staat het water te hoog. Dan kan ik niet oogsten en dus niet leveren. Met de kotter is dat probleem grotendeels ondervangen.”

Weetjes over wieren

  • Zeewieren bevatten van alle planten op aarde de meeste mineralen.
  • Wakamé bevat 10 x zoveel calcium als melk en zeesla 25 x meer ijzer dan vlees.
  • Wieren zijn extreem sterk, maar leven slechts één tot twee jaar.
Lees meer verhalen