Vergeten Groenten

Toon en Lies Klomp

In 1980 zijn Toon en Lies Klomp gestart met een klein agrarisch bedrijf. In het begin haalden zij hun inkomsten uit varkens, stieren en een aantal groenten. Na de bouw van een kleine kas begonnen ze steeds meer en meer vergeten groenten te telen. Na veel experimenteren zijn bij de familie Klomp de volgende groenten overgebleven:


Passie voor ‘vergeten groenten’

Ongeveer 10 jaar geleden kwamen Toon en Lies een vreemd soort kool tegen, namelijk de palmkool. Uit nieuwsgierigheid bestelden ze palmkoolzaadjes en de kool groeide vervolgens zeer goed. Hier is de passie voor ‘vergeten groenten’ ontstaan. De oogst van vergeten groenten begint vaak in september en loopt door tot en met februari, maar het werk is jaarrond. Er moet worden gezaaid en het rooien wordt vaak in stappen gedaan.

Duurzaamheid

Toon en Lies proberen zo duurzaam mogelijk te telen. Zo wordt de kool één keer in de vijf jaar op hetzelfde stuk geteeld. Op deze manier krijgen de bodemorganismen die schadelijk zijn voor de kool geen kans om de kool te beschadigen aan de wortel. Verder is de plantafstand tussen de planten groter dan gebruikelijk. Hierdoor komt er meer wind tussen de planten en kunnen ze beter opdrogen. Dit zorgt ervoor dat er minder schimmel ontstaat. Klomp past ook de kringlooplandbouw toe en werkt voornamelijk zonder machines.

Lees meer verhalen Bekijk alle IKB groenten

Toon en Lies Klomp | IK KOOK BEWUST