Kwaliteitszorg

Milieumanagement

ISO 14001:2015

Sinds oktober 2015 is HANOS ook gecertificeerd voor ISO14001:2015. Dit is een internationaal erkende norm voor milieumanagementsystemen. Een onafhankelijke certificeringsinstantie heeft beoordeeld of HANOS voldoet aan de geldende milieuwetgeving en of wij als organisatie voldoende maatregelen nemen om de impact op het milieu te beperken.

Continue verbetermanagement

Met dit systeem wordt er continue gewerkt aan verbetermanagement binnen de organisatie. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan maatregelen die bijdragen aan het reduceren van energie- en brandstofverbruik, het reduceren van derving, het verduurzamen van onze inkoop, optimalisatie van onze afvalstromen en het beperken van het gebruik van chloorhoudende middelen.

Momenteel zijn onze vestigingen HANOS Nederland, HANOS Apeldoorn, HANOS Eindhoven en HANOS Delft gecertificeerd. Op onze website kunt u een kopie van ons certificaat downloaden.

 

ISO 14001:2015

 

BIO Certificaat

Voor het vervaardigen, opslaan, verhandelen en importeren van biologische producten is het wettelijk verplicht om in bezit te zijn van een BIO certificaat. Stichting SKAL is toezichthouder in Nederland die controleert dat bedrijven op aantoonbare en betrouwbare wijze producten onder het keurmerk “biologisch” in de handel brengen. Hierbij is onder andere het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen-, E-nummers en GMO niet of in beperkte mate toegestaan waardoor producten zo puur mogelijk blijven.

HANOS is ook gecertificeerd door stichting SKAL, u kunt ons certificaat hieronder downloaden.

SKAL Certificaat

Voedselhygiëne

ISO 22000:2005 certificering

Het spreekt voor zich dat wanneer er met voedsel gewerkt wordt, er strenge regels en eisen noodzakelijk zijn. Daarom opereert HANOS volgens alle benodigde normeringen en certificeringen, ofwel de ISO 22000 norm (2005). Deze kwaliteitsbewijzen tonen aan dat alles wat wij zeggen over de optimale conditie van onze producten volledig betrouwbaar is.

Wat is ISO 22000:2005?

De afgelopen decennia realiseerden steeds meer landen zich dat veilig voedsel en voedselhygiëne vanzelfsprekend moeten zijn, dit met het oog op de volksgezondheid. De `Hazard Analysis and Critical Control Point` ofwel het HACCP-systeem had zijn intrede al gedaan, maar bleek niet afdoende voor het gehele traject. ISO 22000:2005 is veelomvattend en het integreert de HACCP-principes, maar gaat nog een aantal stappen verder. Het is een kwaliteitsmanagementsysteem.

Getoetst op verschillende aspecten

De aspecten die bij toetsing van de norm aan bod komen, zijn klantgerichtheid, betrokkenheid, proces- en systeembenadering, tracking and tracing en calamiteitenmanagement. Uiteraard worden deze punten periodiek getoetst. Alles met het oog op het leveren van veilige voedselproducten aan u als klant.

Voedselhygiëne bij HANOS

Alle groothandels van HANOS zijn in het bezit van het certificaat. De begeleiding en controle op naleving van dit kwaliteitssysteem is in handen een onafhankelijke kwaliteitsafdeling, die nauw samenwerkt met de diverse instanties en diensten. Hieronder hebben we de certificaten digitaal beschikbaar gesteld: