Verklaring tonijn carpaccio

Begin september werd in de media, vanuit het programma Keuringsdienst van Waarde, uitgebreid stilgestaan bij de met kleur behandelde tonijn, die ook in Nederland in omloop is. Keuringsdienst van Waarde was in het verlengde van het onderzoek ook op bezoek bij Versvishandel Jan van As en HANOS Den-Haag Delft om dit fenomeen nader te onderzoeken.

Het leek erop dat de Tonijn Carpaccio in het assortiment van HANOS ook bewerkt was met bietensap. De directie van HANOS Nederland nam deze vermoedens serieus en heeft het product uit de schappen gehaald De samenstelling van het product is in samenwerking met NVWA onderzocht. NVWA heeft ons formeel bevestigd dat de Tonijn Carpaccio geen verboden additieven bevat, en dat alleen kleurende levensmiddelen gebruikt worden. Dit betekent dat ons product voldoet aan de wettelijke eisen. Met deze uitkomst is de blokkade vanuit de directie opgeheven en is het product Tonijn Carpaccio weer in de handel gebracht. Ons product betreft een voorverpakt product en wordt regelmatig gecontroleerd op voedselveiligheid, de verpakking is tevens voorzien van een houdbaarheidsdatum.