Met respect voor de omgeving: Ik kOOK Bewust

Er is een groeiende belangstelling voor ecologisch verantwoorde productie van voedsel en dranken. Steeds meer producenten werken op biologische wijze. Ook in de wijnwereld zien we de laatste tijd een trend naar duurzame productie van wijnen. Langzaamaan verschijnen er steeds meer biologische en biodynamische wijnen en andere onderscheidende varianten zoals sulfietvrije wijnen en vin nature. Veel van deze wijnen vindt u bij HANOS ook terug onder het label Ik kOOK Bewust (IKB).

Wijnboeren die voor verantwoorde productiemethoden kiezen, volgen niet de weg van de minste weerstand. De productie vergt veel geduld en het hele proces van groei, oogsten en vinificatie is heel kwetsbaar. Het resultaat liegt er niet om; mooie aroma’s die u nog nooit geroken heeft en pure smaken met een goed verhaal vloeien in het glas.

BIOLOGISCH

ban_mag_wijn_ecologisch_zio_baffa_747x747.jpg

BIO-DYNAMISCH

ban_mag_wijn_ecologisch_barone_pizzini_747x747.jpg

VIN NATURE

ban_mag_wijn_ecologisch_meinklang_747x747.jpg

SULFIETVRIJ

ban_mag_wijn_ecologisch_la_forge_estate_747x747.jpg

BIO INTEGRALE

ban_mag_wijn_ecologisch_tenuta_olianas_747x747.jpg
ban_mag_wijn_ikb_747x498.jpg

Biologisch

Bij de biologische wijnbouw worden geen chemische- of synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt.

Het is de bedoeling dat in de wijngaarden een biologisch evenwicht tot stand komt, waardoor deze chemische middelen niet nodig zijn. De wijnboer stimuleert de weerstand van de wijnstok en zorgt dat de wijnstok zo goed mogelijk de aanvallen van natuurlijke vijanden zoals insecten en schimmels kan weerstaan. De bodem wordt verzorgd met organische mest en compost en mechanische bodembewerking vindt zo voorzichtig mogelijk plaats, om het natuurlijke evenwicht niet te schaden.

Bio-dynamisch

Biologisch-dynamische wijnbouwers werken met het kwaliteitskeurmerk Demeter. Demeter gaat nog een stapje verder dan biologische landbouw: alles is gericht op het versterken van de samenhang tussen bodem, plant, dier en mens, vanuit een kosmische gedachte.

Daarbij werken ze vanuit de gedachte van ‘levenskrachten’: voedingsstoffen in levensmiddelen zijn dragers van die levenskrachten. Dit proces is niet gericht op maximale opbrengst per wijnstok, maar op respect voor de plant en de omgeving. De kwalitatieve maar kostbare aanpak zorgt voor hoogwaardige wijnen.

Vin Nature

Vin Nature wijnen zijn meestal biologisch of biodynamisch. Het grote verschil tussen Vin Nature wijnen en conventionele wijnen is het vinificatieproces. De wijnen worden met zo min mogelijk toevoegingen als enzymen, zuren en sulfiet gemaakt. De fermentatie vindt plaats met natuurlijk gist en malolactische gisting. De wijn wordt niet gefilterd of geklaard. Er is geen officiële wetgeving voor de term Vin Nature.

Sulfietvrij

Bij de meeste wijnen wordt sulfiet toegevoegd om bacteriën te doden en om de gisting te stoppen. Het is lastig om goed houdbare en stabiele wijnen te maken zonder toevoeging van sulfiet. De kennis en technieken van sulfietvrije wijnproductie zijn de laatste jaren echter sterk verbeterd en het aantal wijnboeren dat sulfietvrije wijnen produceert neemt dan ook toe. Het mooie van het weglaten van sulfieten is dat de wijnen open en transparant zijn.

Bio Integrale

De filosofie van deze wijnbouwmethode baseert zich met name op de zorg voor een evenwichtige en goede balans tussen aarde en plant, zodat alle ecologische systemen in evenwicht zijn. Hierbij wordt de invloed van de mens op het natuurlijke proces tot een minimum beperkt. Daarbij is het motto: voed de aarde, niet de plant